SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - konferencje i szkolenia

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Konferencje i Seminaria, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-18 04:50:10

Lp. Nazwa Miejsce Termin Dyscyplina
1. szkolenie licencyjne z Elaine Butler
Organizator:
Stajnia YKE
505141471__/___-__-__
Podstawowe informacje:
Ride And Jump With Your Mind
Stajnia YKE 23.11 - 24.11.2017 Jeździectwo
2. szkolenie licencyne z Elaine Butler
Organizator:
Stajnia YKE
505141471___-__-__
Podstawowe informacje:
Ride And Jump With Your Mind
Stajnia YKE 25.11 - 26.11.2017 Jeździectwo
3. szkolenie licencyjne dla szkoleniowców w COS Torwar
Organizator:
Warszawsko - Mazowiecki Związek Jeździecki
Podstawowe informacje:
metodyka i planowanie treningów, ich kontrola i ocena, dobre praktyki w szkoleniu dzieci i młodzieźy,wprowadzenie do psychologii treningu koni, założenia szkoleniowe i plany RSJ
COS Torwar Warszawa 11.12 - 11.12.2017 Jeździectwo