SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - konferencje i szkolenia

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Konferencje i Seminaria, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-20 01:15:12

Lp. Nazwa Miejsce Termin Dyscyplina
1. Szkolenie specjalistyczne, licencyjne z B.Stremler
Organizator:
Wielkopolski Związek Jeździecki
605080165
Podstawowe informacje:
Klinika Jeździecka z Beatą Stremler - Praktyczne aspekty szkolenia w treningu ujeżdżeniowym
JKS Przybyszewo 27.01 - 28.01.2018 Ujeżdżenie