SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - konferencje i szkolenia

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Konferencje i Seminaria, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-15 02:40:47

Lp. Nazwa Miejsce Termin Dyscyplina
1. Szkolenie specjalistyczne, licencyjne dla szkoleniowców
Organizator:
Warszawsko - Mazowiecki Związek Jeździecki
Podstawowe informacje:
Organizator: WMZJ; temat: przepisy i regulaminy okiem trenera, trudne przyoadki na zawodach skokowych; zmiany w przepoisach na rok 2019, dokumnety zawodników i koni; przepisy o gospodarzach toru; przepisy komisaryczne.
Warszawsko - Mazowiecki Związek Jeździecki 15.02 - 15.02.2019 Skoki
2. szkolenie specjalistyczne, licencyjne ze Sławomirem Pietrzakiem
Organizator:
Małopolski Związek Jeździecki
Podstawowe informacje:
Organizator: Małopolski Związek jeździecki; temat: czworoboki szkoleniowe
KJ Facimiech 16.02 - 16.02.2019 Ujeżdżenie
3. kurs licencyjny dla lekarzy weterynarii
Organizator:
Polski Związek Jeździecki
601227928
Podstawowe informacje:
Kurs dla lekarzy weterynarii "Zostań lekarzaem weterynarii PZJ"
Hotel Lenart 17.02 - 17.02.2019 Jeździectwo
4. Szkolenie specjalistyczne, licencyjne dla szkoleniowców z Albertem Voornem
Organizator:
Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki " Bobrowy Staw"
Podstawowe informacje:
organizator: SSKJ Bobrowy Staw; szukanie porozumienia z koniem, na różnych poziomach wyszkolenia
SKJ " Bobrowy Staw" 13.03 - 13.03.2019 Skoki
5. Konferencja licencyjna dla szkoleniowców
Organizator:
Stajnia Iskra
Podstawowe informacje:
Organizator; Stajnia Iskra; temat: kształotowanie psychoruchowych zdolności jeźdźców
Stajnia Iskra 16.03 - 16.03.2019 Jeździectwo
6. Szkolenie specjalistyczne, licencyjne dla szkoleniowców
Organizator:
Małopolski Związek Jeździecki
Podstawowe informacje:
Organizator: Małopolzki Związek Jeździecki; Cross szkoleniowy na hali
KJ Facimiech 23.03 - 23.03.2019 WKKW
7. szkolenie specjalistyczne. licencyjne z Jackiem Zagorem
Organizator:
Stajnia Iskra
Podstawowe informacje:
organizator: Stajnia iskra; temat: skoki przez przeszkody od podstaw do mistrzostwa sportowego
Stajnia Iskra 30.03 - 30.03.2019 Skoki
8. Szkolenie spoecjalistyczne, licecncyjne dla szkoleniowców z Weronika Kwiatek
Organizator:
Ośrodek Jeździecki KRESY
604278813
Podstawowe informacje:
Organizator: KJ Kresy; ABC powożenia
KJ KRESY 31.03 - 31.03.2019 Powożenie
9. szkolenie specjalistyczne, licencyjne dla szkoleniowców z Albertem Voornem
Organizator:
Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki " Bobrowy Staw"
Podstawowe informacje:
organizator: SSKJ Bobrowy Staw; szukanie porozumienia z koniem, na różnych poziomach wyszkolenia
SKJ " Bobrowy Staw" 08.05 - 08.05.2019 Skoki
10. Szkolenie specjalistyczne, licencyjne dla szkoleniowców z Albertem Voornem
Organizator:
Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki " Bobrowy Staw"
Podstawowe informacje:
organizator: SSKJ Bobrowy Staw; szukanie porozumienia z koniem, na różnych poziomach wyszkolenia
SKJ " Bobrowy Staw" 18.09 - 18.09.2019 Skoki