SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Przepisy Antydopingowe i Kontroli Leczenia Koni obow. od 15.03.2017 r.

Regulamin Zgłaszania Drużyn

Regulamin Organizacji Zawodów

Regulamin Kadry Narodowej Polo

Przepisy Gry w Polo

Regulamin Komisji SRK

Regulamin C 2017 wersja clean

Regulamin C 2017 wersja mark-up

Procedura Pomiaru, Pomiary Kontrolne i Certyfikaty Pomiaru Kuców i Małych Koni na ZO obow. od 01.04.2017r.

Lekarze Weterynarii Uprawnieni do Pomiaru Kuców i MK oraz Wystawiania Certyfikatów