SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin Rankingu B PZJ Akt. 26.03.2019 r.

PRZEPISY B - zatwierdzone uchwałą Zarządu nr U/2342/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. Wersja clean

PRZEPISY B - zatwierdzone uchwałą Zarządu nr U/2342/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. Wersja mark-up

Regulamin MPMK-B 2019 wersja clean

Regulamin MPMK-B 2019 wersja mark-up

Lista Wykładowców i Promotorów Kursów i Seminariów Sędziowskich PZJ Akt. 17.04. 2019r.

Tory Przeszkód: Złota, Srebrna i Brązowa Odznaka Jeździecka - Konkurencje Olimpijskie - obowiązuje od 01.04. 2019 r.

FEI Official's Age Limit - Extension Policy - nowelizacja 28.02.2019 r.

Rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z dnia 27. 02. 2019 r.

Rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z dnia 06. 11. 2013 r.