SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin Powoływania Zawodników Do Reprezentacji SRK - 2018

Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej w SRK - 2018

PRZEPISY F - 2017

Regulamin Przyznawania Punktów Rankingowych w SRK - 2017

Regulamin Sportowego Rajdowego Pucharu Jeździeckiego - 2017

Regulamin Komisji SRK

Zawody Międzynarodowe - Procedura Dokonywania Zgłoszeń

PRZEPISY OGÓLNE PZJ obow. od 01. 01. 2014 r.

Rajdowa Brązowa Odznaka Jeździecka - wytyczne