SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej 2019

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Skokach obow. od 01.01.2019 r.

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski w Skokach obow. od 01.01.2019 r.

PRZEPISY B - 2018 wersja Mark-up

PRZEPISY B - 2018

Regulamin Halowego Pucharu Polski (HPP-B), sezon 2018/2019

Przepisy o Delegatach Technicznych w Skokach Przez Przeszkody

Przepisy o Gospodarzach Toru w Skokach Przez Przeszkody

PRZEPISY OGÓLNE PZJ obow. od 01. 01. 2014 r.