SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje - Archiwum


Stawka Ekwiwalentu 2017

Przepisy o Osobach Oficjalnych - PROJEKT

Uchwała Zarządu PZJ dotycząca komisarzy z listy FEI

Lista sędziów posiadających uprawnienia promotorów

Lista sędziów posiadających uprawnienia wykładowców kursów podstawowych

Lista osób posiadających uprawnienia wykładowców seminariów licencyjnych