SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin Odznak Jeździeckich - Dyscypliny Olimpijskie - wersja mark up - ob. od 1 IV 2019

Regulamin Odznak Jeździeckich - Dyscypliny Olimpijskie - wersja clean - ob. od 1 IV 2019

Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej 2019

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Skokach obow. od 01.01.2019 r.

Regulamin i Terminarz OOM - 2019

Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów w Kategorii DiM - 2019

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski w Skokach obow. od 01.01.2019 r.

Zasady Wyłaniania Zawodników SRK do Startów w Zawodach Sponsorowanych

Znowelizowany 2 XI 2018 r. Par. 2 p. 4.1 Regulaminu HPP-D 2018/2019

Regulamin Halowego Pucharu Polski w Powożeniu (HPP-D), sezon 2018/2019 wersja clean