SZYBKIE LINKI:

Rejestracje i licencje

Jak ubezpieczyć ośrodek

Wszystkie oferty są przygotowywane indywidualnie, na podstawie podanych przez Państwa informacji.

Wyłącznym przedstawicielem TU InterRisk SA  posiadającym pełnomocnictwo do obsługi Programu jest Willis Services Sp z o.o.

 

Zapytania o ofertę prosimy kierować drogą telefoniczną pod numer 22 458 46 46

Przy zapytaniu prosimy o podanie:

-Państwa danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail)

-Danych firmy (pełna nazwa, adres, Regon, PKD)

-Oczekiwanego zakres ochrony (ubezpieczenie mienia/ OC/ ruchomości/ pojazdów/ pracowników)

-Terminu odnowienia polisy (od kiedy ma obowiązywać nowa polisa)

 

Informacje niezbędne do przedstawienia wstępnej oferty ubezpieczenia OC:

-Wysokość obrotów/przychodów za ostatni rok obrachunkowy (planowanych przy rozpoczęciu działalności)

-Oczekiwana suma gwarancyjna

 

 Informacje niezbędne do przedstawienia wstępnej oferty ubezpieczenia budynków (majątku):

-Wartość budynków i budowli o konstrukcji niepalnej 

-Wartość budynków i budowli o konstrukcji palnej 

-Wartość maszyn i urządzeń, wyposażenia

Mienie osób trzecich (konie, wyposażenie