SZYBKIE LINKI:

Polityka Prywatności

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

Polityka Prywatności

PRAWA AUTORSKIE
Zawartość serwisu www.pzj.pl, www.rioplus.pl oraz www.jgpwp.pl jest własnością Polskiego Związku Jeździeckiego. Prawa autorskie do wszelkich materiałów umieszczonych na stronie www.pzj.pl, www.rioplus.pl oraz www.jgpwp.pl są zastrzeżone. Powielanie fragmentów lub całości stron, kopiowanie lub udostępnianie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie, dla celów innych niż użytek osobisty jest zabronione. Nie zezwala się na reprodukcję, przesyłanie i użytek serwisu dla celów publicznych bądź komercyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Polskiego Związku Jeździeckiego.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polski Związek Jeździecki umożliwia użytkownikowi serwisów www.pzj.pl, www.rioplus.pl oraz www.jgpwp.pl jak największą kontrolę nad jego danymi osobistymi. Odwiedzanie stron internetowych PZJ nie wymaga przekazywania żadnych informacji o sobie, jednak PZJ może zbierać od użytkowników serwisów www.pzj.pl, www.rioplus.pl oraz www.jgpwp.pl dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu przesłania korespondencji, subskrypcji newslettera lub innych celach marketingowych. W takich wypadkach PZJ poprosi o wyrażenie zgody na przetwarzanie wcześniej wymienionych danych. Odbiorca może wycofać zgodę na wykorzystywanie jego danych, a PZJ usunie go z list mailingowych. System analiz i statystyk serwisów PZJ może zachować listę domen z których następują odwiedziny stron www.pzj.pl, www.rioplus.pl oraz www.jgpwp.pl w celu ustalenia trendów i statystyk odwiedzin. Pozwoli to na polepszenie jakości serwisów prowadzonych przez PZJ. Bez pozwolenia użytkownika PZJ nie będzie  udostępniać, wypożyczać ani sprzedawać informacji o nim, chyba że będą tego wymagać przedstawiciele prawa lub rządu.