SZYBKIE LINKI:

Propozycje na 2019 rok zmian w przepisach FEI

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

06.08.2018
W związku z opublikowanymi na stronie FEI (  https://inside.fei.org/fei/about-fei/general-assembly/rules-revision )  w wersji mark-up dokumentami przedstawiającymi projekty zmian na 2019 rok  aktualnie obowiązujących 
 
przepisów i regulacji FEI uprzejmie prosimy o dostarczenie na adres mailowy jan.posluszny@gmail.com  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku :
 
A - uwag do zaproponowanych przez FEI zmian 
 
lub/i 
 
B - propozycji modyfikacji wyłącznie zaproponowanych przez FEI zmian ( zaznaczone w dokumentach sformułowania i skreślenia w kolorze czerwonym)  wraz z uzasadnieniem.