SZYBKIE LINKI:

Komunikat dotyczący Rady Trenerów i Zawodników

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

27.06.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.06.2018 roku w Koninie Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów PZJ na wniosek Pani Katarzyny Milczarek zdecydował o powołaniu Rady Trenerów i Zawodników PZJ.

Uprzejmie informujemy, że Pan Prezes Jan Sołtysiak mianował pełnomocnikiem Prezesa PZJ do spraw Rady Trenerów i Zawodników PZJ Pana Jacka Goszczyńskiego.

Wszystkich chętnych do działania w ramach Rady Trenerów i Zawodników PZJ prosimy o zgłaszanie swojego akcesu do Pana Jacka Goszczyńskiego.