SZYBKIE LINKI:

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego i Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

23.06.2018

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego przyjął uchwalę o terminie i miejscu Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego i Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego.

Obydwa zjazdy odbędą się w dniu 26 czerwca 2018 roku (wtorek) w Koninie przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 4.

I termin Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego – godzina 12.00.

II termin Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego – godzina 12.30.

Przerwa obiadowa: 15.00-15.30

I termin Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego - po wyczerpaniu programu Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego.

II termin Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego – 30 minut po I terminie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego