SZYBKIE LINKI:

Komunikat w sprawie dłużników PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

08.05.2018

W tym roku Zarząd PZJ celem usprawnienia sprzedaży licencji działając pro-zawodniczo zastosował formułę wpisywania licencji od razu do bazy Artemor i Siodło nie czekając na opłacenie z tego tytułu faktury. Faktury mają dwutygodniowy termin płatności. Niestety wiele osób i instytucji nie dochowało terminu płatności i stało się dłużnikami PZJ.

Informujemy, że wszystkim osobom i instytucjom, które dotąd nie uregulowały zaległości wobec PZJ i nie uczynią tego do 20 maja 2018 roku zostaną wycofane rejestracje i licencje z systemu Artemor, które były przedmiotem zakupu wynikającego z nieuregulowanych do 20.05.2018 r. faktur.

Informujemy również, że wobec tych osób i instytucji zostaną wyciągnięte także konsekwencje wynikające z poniższych uchwał Zarządu PZJ:

Zmiany w Regulaminie Rejestracji i Licencji – sprzedaż licencji krajowych 2018 Uchwała nr U/1484/19/Z/2017 z dnia 23.10.2017r.

Zarząd PZJ zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Rejestracji i Licencji PZJ: Dodanie do zestawienia aktualnych licencji na stronie internetowej www.pzj.pl nastąpi po wystawieniu faktury za licencję. Faktura będzie miała 14-dniowy czas realizacji. W wypadku braku opłaty w czasie przeznaczonym na realizacje faktury, nastąpi kolejny dwutygodniowy okres przeznaczony na dokonanie opłaty. Niedokonanie opłaty za fakturę również w tym drugim okresie spowoduje automatyczne usunięcie licencji z zestawienia aktualnych licencji na stronie internetowej www.pzj.pl oraz zablokowanie możliwości zgłoszenia na zawody międzynarodowe zawodnika i konia przez FEI Entry System. Powrót do zestawienia aktualnych licencji na stronie internetowej www.pzj.pl i możliwości zgłaszania przez FEI Entry System będzie możliwy po opłaceniu dwukrotnej kwoty wynikającej z faktury i należnych odsetek. Zmiana wchodzi w życie – 01.01.2018 r.

Usuniecie z kadry narodowej w sytuacji zaległości wobec PZJ Uchwała nr U/1283/13/Z/2017 z dnia 13.06.2017r.

Zarząd PZJ postanawia o przyjęciu uchwały, na mocy której, Członkowie Kadry Narodowej, którzy mają nieuregulowane zaległości wobec PZJ zostaną na mocy niniejszej uchwały ogłoszoną decyzją Dyrektora Sportowego PZJ usunięci z kadry narodowej. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.07.2017 roku.

Wstrzymanie zatwierdzania propozycji zawodów. Uchwała nr U/1241/11/Z/2017 z dnia 05.05. 2017 r. Zarząd PZJ przyjmuje uchwalę o możliwości wstrzymania zatwierdzania propozycji zawodów. Wstrzymanie zatwierdzania propozycji zawodów kalendarza PZJ będzie miało miejsce sytuacji pojawienia się nieuregulowanych zobowiązań organizatorów wobec PZJ. Realizacja uchwały wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 roku.

Wstrzymanie wydawania licencji klubom. Uchwała nr U/1242/11/Z/2017 z dnia 05.05. 2017 r.

Zarząd PZJ przyjmuje uchwalę o możliwości wstrzymania wydawania licencji klubom. Wstrzymanie wydawania licencji klubom będzie miało miejsce w sytuacji pojawienia się nieuregulowanych zobowiązań klubów wobec PZJ. Realizacja uchwały wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 roku.

Wstrzymanie wydawania licencji zawodnika PZJ oraz konia PZJ. Uchwała nr U/1243/11/Z/2017 z dnia 05.05. 2017 r.

Zarząd PZJ przyjmuje uchwalę o możliwości wstrzymania wydawania licencji zawodnika PZJ oraz konia PZJ. Wstrzymanie wydawania licencji konia i zawodnika będzie miało miejsce w sytuacji pojawienia się nieuregulowanych zobowiązań wobec PZJ właściciela konia lub zawodnika na nim startującego. Realizacja uchwały wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 roku.

Wstrzymanie zgłaszania zawodnika przez FEI Entry System. Uchwała nr U/1244/11/Z/2017 z dnia 05.05. 2017 r.

Zarząd PZJ przyjmuje uchwalę o możliwości wstrzymania zgłaszania zawodnika przez FEI Entry System. Wtrzymanie zgłaszania zawodnika na zawody międzynarodowe będzie miało miejsce w sytuacji pojawienia się nieuregulowanych zobowiązań wobec PZJ właściciela konia lub zawodnika na nim startującego. Realizacja uchwały wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 roku.

Udział w egzaminach Szkoleniowca bez aktualnej licencji PZJ. Uchwała nr U/1410/16/Z/2017 z dnia 24.08.2017r.

Zarząd postanawia o odebraniu prawa do wykupu licencji PZJ Szkoleniowcowi na następne trzy lata lub nałożenia kary w wysokości 5 pięciokrotnej wartości licencji za udział w komisji egzaminacyjnej kursów na stopnie szkoleniowe organizowanych przez PZJ, WZJ i podmioty upoważnione przez PZJ lub WZJ oraz za udział w komisji egzaminacyjnej na odznaki jeździeckie bez posiadania aktualnej licencji Szkoleniowca PZJ.

Udział w obsłudze zawodów Osoby Oficjalnej bez aktualnej licencji PZJ. Uchwała nr U/1409/16/Z/2017 z dnia 24.08.2017r.

Zarząd postanawia o odebraniu prawa do wykupu licencji PZJ Osobie Oficjalnej na następne dwa lata lub nałożenia kary w wysokości pięciokrotnej wartości licencji za udział w obsłudze zawodów Kalendarza PZJ bez posiadania aktualnej licencji PZJ.