SZYBKIE LINKI:

Zapytanie ofertowe

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

25.04.2018

Polski Związek Jeździecki ponawia zapytanie ofertowe w sprawie opracowania Polskich Ram Kwalifikacyjnych dla jeździectwa.

W ramach wdrażania Zintegrowanego Systemu również w sporcie, PZJ w porozumieniu i przy współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) chce wprowadzić PRK w jeździectwie.

Zapytanie dotyczy opracowania, opisania i procedowania do etapu wdrożenia wszystkich 5 PRK.

Od oferenta oczekujemy:

1. Znajomości tematu w zakresie Polskich Ram Kwalifikacyjnych

2. Znajomości systemu szkoleniowego PZJ

3. Doświadczenia w pracy w obszarze Zintegrowanych Systemów i Ram Kwalifikacyjnych.

Prosimy o określenie swojej oferty w poniższych punktach:

1. Szacowany czas realizacji całego pakietu.

2. Szacowany czas przesłania pierwszej opracowanej ramy do Instytucji Certyfikującej

3. Daty realizacji kolejnych etapów.

4. Oczekiwane wynagrodzenie – za całość pracy? i za miesiąc pracy?

5. Gotowość do podpisania umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku niedokończenia projektu, zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za dotychczasowe działania wynikające z porozumienia z IBE – czyli wiąże się to ze zwrotem nakładów poniesionych na szkolenia eksperckie dla osoby, która opisywała Ramy (składają się na to spotkania z ekspertami IBE, wynajem sal konferencyjnych, koszty dojazdów, wyżywienia, noclegów itp.).

6. Prosimy o wykazanie, jakie jest Pana/Pani zorientowanie w temacie – znajomość PRK oraz systemu szkoleniowego PZJ. Oferty prosimy składać drogą mailową w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30.04.2018 roku do godziny 16.00 na adres: pzj@pzj.pl .

Polski Związek Jeździecki zastrzega sobie odwołanie niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.