SZYBKIE LINKI:

HPP Dzieci - Komunikat

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

03.04.2018

Przypominamy, że warunkiem startu w Finale Dzieci I jest posiadanie uprawnień sportowych 2-go stopnia (B II).

Zarząd wyraża zgodę na możliwość „dorobienia oczek” podczas konkursów półfinałowych i pierwszego nawrotu finału.

Opiekunowie zawodników będą musieli pokazać Sędziemu Głównemu HPP pozostałe wyniki cząstkowe wymagane do zdobycia uprawnień 2-go stopnia.

Jednocześnie przypominamy, że ubiegłoroczny start w kat. Dzieci I nie wyklucza ani zawodnika, ani konia ze startu w br. w kat. Dzieci II.