SZYBKIE LINKI:

Komisja Jeździectwa Powszechnego

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

08.03.2018

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Komisja Jeździectwa Powszechnego pracuje nad przygotowaniem programu wsparcia i promocji jeździectwa wśród dzieci.

W dniu 28 lutego br. w biurze Polskiego Związku Jeździeckiego odbyło się spotkanie rozpoczynające działania w przedmiotowym temacie.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Jan Ratajczak – Przewodniczący Rady Szkolenia Jeździeckiego, Pan Stanisław Helak – Przewodniczący Komisji Dzieci i Młodzieży, Pan Daniel Zawadzki –Przewodniczący Komisji Jeździectwa Powszechnego, Pani Ewa Łobos - założycielka i wieloletnia była Prezes klubu LKJ Kuclandia, Pan Jerzy Mićko – Prezes Polish Pony Club, Pani Kamila Walkowska – Polish Pony Club,  Pani Marta Stołowska-Lubońska – Podkowa Gruszczyn

Wstępne założenia programu:

1) opracowanie systemowych rozwiązań dla ośrodków (w I etapie certyfikowanych przez PZJ), prowadzących zajęcia dla dzieci,

2) przygotowanie programów kursów, szkoleń lub/i suplementów do nich dla instruktorów specjalizujących się w nauce jazdy konnej dla dzieci w ramach zasad szkolenia kadr instruktorsko-trenerskich w jeździectwie. Zakres programów obejmować będzie m.in.

a) szkolenie z pedagogami

b) szkolenie z psychologami

c) podstawy hipoterapii

d) metodyka pracy z dziećmi

e) podstawy biomechaniki dziecko - kuc

f) selekcja i przygotowywanie kucy do pracy z dziećmi

3) przygotowanie materiałów dla sędziów i gospodarzy torów w zakresie zasad i oceny gier , zabaw i zawodów dla dzieci.

Ponadto zostanie dokonana analiza możliwości rozszerzenie systemu szkolenia dzieci o odznaki będące przygotowaniem do zdobywania przez nie w późniejszym czasie Powszechnej odznaki jeździeckiej „Jeżdżę konno” / Brązowej Odznaki Jeździeckiej PZJ.

Planuje się również stworzenie ram współzawodnictwa sportowego wśród dzieci poprzez organizację zawodów jeździeckich.

Wszystkich Państwa którzy chcieliby się włączyć w realizację programu, zarówno jako współautorzy jak i beneficjenci, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dalsze informacje o programie będą zamieszczane w zakładce Komisja Jeździectwa Powszechnego, która znajduje się na głównej stronie internetowej PZJ/ szybkie linki.

Kontakt mailowy do komisji: kjp@pzj.pl

Pozdrawiam

Daniel Zawadzki

Przewodniczący Komisji Jeździectwa Powszechnego