SZYBKIE LINKI:

Nieuregulowane należności względem PZJ - Organizatorzy

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

30.01.2018

Szanowni Państwo, 

przypominamy, iż przypadku, gdy Organizator zawodów posiada nieuregulowane w terminie należności względem PZJ, może wobec niego zostać zastosowana procedura, mówiąca o możliwości wstrzymania zatwierdzania propozycji Organizatora (Uchwała Zarządu PZJ nr U/1241/11/Z/2017 z dnia 05.05.2017r.) Dotyczy to zarówno zawodów szczebla ogólnopolskiego jak i międzynarodowego. Ponadto może zostać zablokowana możliwość dodawania zawodów do kalendarza PZJ/FEI do czasu wyjaśnienia tudzież uregulowania zobowiązań (Wniosek o Przyznanie Prawa do Organizacji Zawodów, Zał.1, rozdział III, punkt 2).