SZYBKIE LINKI:

Dubai CEI2* 120km 17.03.2018

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

17.01.2018

Otrzymaliśmy dla trzech Polskich Zawodników zaproszenie do udziału w CEI2* Dubai 17.03.2018. Osoby zainteresowane startem, spełniające wymagania Organizatora prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z Przewodniczącym Komisji SRK Panem Tomaszem Turą.