SZYBKIE LINKI:

Umowa - Kadra Narodowa 2018

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

04.01.2018

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego w nawiązaniu do przedstawionej poniżej propozycji umowy dotyczącej członkostwa w Kadrze Narodowej Polski uprzejmie informuje, że zaproponowane zapisy umowy podyktowane są odpowiedzialnością za wydatkowanie zgodnie z celami dotacji z pieniędzy podatnika.

Jest to również odpowiedzialność formalna wobec Ministerstwa Sportu i Turystyki za planowe i wiarygodne względem założeń poszczególnych programów dotacyjnych rozdysponowywanie środków finansowych.

Jesteśmy zobligowani do przedstawiania w MSiT planów opartych na twardych zobowiązaniach ich realizacji.

Zwrócenie wydatkowanych podczas realizacji Sportowego Planu Głównego środków na zawodnika i konia na skutek sprzedania konia, czy też nie uzasadnionej rezygnacji z realizacji sportowego planu jest naturalną konsekwencją takiej sytuacji. Naturalne jest też to, że po Starcie Głównym przewidzianym Sportowym Planem Głównym sprzedaż konia nie jest obarczona, żadnymi konsekwencjami, a koń zapewne zyska na wartości, gdy z powodzeniem osiągnie założone zadania wynikowe.

Państwowa Agencja Antydopingowa ogłosiła „nowe otwarcie” w walce z dopingiem zarówno wśród koni jak i jeźdźców. Wprowadzenie dodatkowych restrykcji ze strony Związku jest naszym obowiązkiem w solidarnej walce z tym wyniszczającym sport zjawiskiem.

Z kolei co do przewidzianych w umowie kar należy zwrócić uwagę, że dotyczą one zasadniczych naruszeń umowy, których praktycznie żadna ze stron nie bierze pod uwagę. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby Zawodnik lub Właściciel konia przystępował do podpisania umowy z jednej strony ubiegając się o wsparcie finansowe, a z drugiej strony mając zamiar w międzyczasie zrezygnować z realizacji tej umowy lub planować sprzedaż konia przed startem głównym. Trudno też sobie wyobrazić, aby którykolwiek zawodnik zakładał stosowanie dopingu. Powyższe sprawia, że wszelkie restrykcyjne zapisy przewidziane tą umową są de facto zapisami martwymi i z pewnością nie mogą budzić jakichkolwiek obaw w przypadku solidarnego i uczciwego zaangażowania się we wspólny cel.

Najważniejsze jest uszanowanie doświadczenia wszystkich Zawodników oraz olbrzymiego wkładu wszystkich Właścicieli koni i nie narażanie Ich kosztownych przygotowań do osiągnięcia jak najlepszego rezultatu reprezentacji kraju w mistrzostwach Europy, świata czy w Igrzyskach Olimpijskich. Nie mogą oni być narażeni na nagłe nieodpowiedzialne zachowanie partnera z formowanej narodowej drużyny i nagłe jej nieuzasadnione osłabienie.

W rzeczywistości proponowana umowa ma za zadanie przyczyniać się do budowy wartości narodowej reprezentacji, a więc jest bardzo ważna dla bezpośrednio podpisujących umowę stron, ale przede wszystkim najbardziej służy Zawodnikom i Właścicielom koni otwierając im drogę do członkostwa w Kadrze Narodowej, do zaistnienia na najważniejszych imprezach światowych i do współfinansowania osiągnięcia tego celu.

Podkreślamy, że brak członkostwa w Kadrze Narodowej nie wyklucza startu w Reprezentacji Polski, jednak bez dofinansowania ze strony PZJ przewidzianego w niniejszej umowie.

Należy również podkreślić, że we wszystkich dyscyplinach jeździeckich została obniżona ilość członków kadry. W związku z tym wydatkowe kwoty będą zdecydowanie wyższe niż w latach ubiegłych.

Jednocześnie będą publikowane wydatki poniesione przez PZJ na finansowanie każdego zawodnika korzystającego z dofinansowania, aby zapewnić pełną jawność w powyższym zakresie.

Odnosząc się do zjawisk zachodzących we współczesnym sporcie należy zauważyć, że Polski Związek Motorowy przewiduje np. karę za naruszenie przepisów antydopingowych w wysokości 500.000 zł., a za pozbawienie się zawodnika możliwości startów z winy tego zawodnika (np. start żużlowca na zawodach motokrosowych bez zgody klubu i odniesienie w ich trakcie kontuzji) karę w wysokości 50.000 zł. Tej ostatniej kary nie przewiduje niniejsza umowa. Zaostrzają się też sankcje we wszystkich związkach za niegodne zachowanie zawodnika będącego członkiem Kadry Narodowej.

Niniejsza umowa została przygotowana przez radcę prawnego PZJ Pana Dariusza Łuczaka i pod względem prawnym nie budzi wątpliwości.

Zarząd PZJ jest przekonany, że przestawiona umowa jest ważnym etapem w wspólnej trudnej i kosztownej pracy partnerów tej umowy na rzecz odzyskania należnego miejsca dla Polski na mapie światowego jeździectwa.

Zachęcamy zatem Zawodników i Właścicieli koni, których ta umowa dotyczy do zapoznania się z jej postanowieniami.

W przypadku akceptacji prosimy o wydrukowanie dwóch egzemplarzy umowy i załączonego oświadczenia, podpisanie oraz przesłanie pocztą tradycyjną do biura Związku na adres: 01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11 D z dopiskiem „ Umowa – Kadra Narodowa Polski”.

>>> link do umowy

>>> link do oświadczenia