SZYBKIE LINKI:

Komunikat

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

27.10.2017

Wobec pojawienia się na stronie internetowej Polskiego Związku Jeździeckiego zbioru p.t. „Repertorium Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ” wyjaśniamy co następuje. W Biurze PZJ przechowywane i uzupełniane na bieżąco są dwa zbiory dokumentujące działalność Rzecznika PZJ: w/w repertorium będące ewidencją prowadzonych postepowań i podejmowanych w nich czynności oraz tzw. zakładka zawierająca tylko zwięzłe opisy przedmiotu poszczególnych spraw. Repertorium jako wydruk papierowy znajduje w Biurze PZJ i tylko w tej formie jest udostępniane do wglądu uczestnikom postępowania oraz uprawnionym osobom. Natomiast tzw. zakładka jest publikowana na stronie internetowej Związku. Skutkiem błędu zaistniałego w elektronicznej obsłudze obu zbiorów na stronie tej pojawiło się „Repertorium Rzecznik Dyscyplinarnego PZJ”. Niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu zbiór ten został ze strony usunięty.