SZYBKIE LINKI:

Posiedzenie Kolegium Sędziów PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

09.09.2017

W dniu 4 września 2017 roku 2017 roku w Lesznie odbyło się Zebranie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego. Na zebranie zostali zaproszeni: Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego, Członkowie Zarządu PZJ oraz Sekretarz Generalny PZJ. Na zebraniu omówiono zasady współpracy Kolegium Sędziów z Zarządem PZJ, z innymi organami statutowymi Związku oraz z biurem Związku. Nakreślono zasady procedowania zmian w przepisach i regulacjach Związku, w tym ich terminarz i sposób zatwierdzania. Omówiono politykę szkolenia i promocji Osób Oficjalnych na poziomie krajowym i międzynarodowym.