SZYBKIE LINKI:

Czysty Sport - Antydoping

Czysty Sport - Antydoping

Celem programów zwalczania dopingu w sporcie jest zachowanie tego, co z jest z natury rzeczy wartościowe w sporcie. Wartość tę nazywa się “duchem sportu” i jest ona esencją Olimpizmu; charakteryzuje się następującymi wartościami:

• Postępowanie zgodne z etyką, zasadami fair play i uczciwością

• Poszanowanie zdrowia

• Doskonałość w działaniu

• Charakter i wykształcenie

• Radość i zabawa

• Praca zespołowa

• Poświęcenie i zaangażowanie

• Poszanowanie reguł i prawa

• Poszanowanie samego siebie i innych uczestników

• Odwaga

• Wspólnota i solidarność

Doping jest sprzeczny z duchem sportu.

 

PRZEPISY ANTYDOPINGOWE I KONTROLI LECZENIA KONI POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

BAZA SUSTANCJI ZABRONIONYCH PRZEZ FEI